Loading...

I JesusFellesskapet er det viktig at mennesker får høre de gode nyhetene om Jesus. Evangeliet om Guds Rike er de beste nyhetene denne verden har hørt, og det er nyheter som det virkelig er verdt å spre. Vi ønsker at det evangeliet vi presenterer for mennesker skal være så bibelsk at man kan slå opp i Apostlenes gjerninger og kjenne igjen det som skjer der.  Jesus er i går og idag den samme, og vi mener at det vi leser om i Bibelen er tilgjengelig for menigheten idag. Jesus har gitt oss oppdraget å forkynne evangeliet for hele skapelsen og å gjøre mennesker til disipler. Dette vil vi være med på.

Vi er ukentlig ute i vårt nærmiljø og treffer mennesker der vi ber for syke, forkynner evangeliet og formidler liv og håp. Det handler om å gi mennesker en smak av himmel og en erfaring av hvem Gud er. Vi deler ut «smakebiter» av det livet vi får ha på grunn av det Jesus gjorde for oss på korset. Det vi har fått oppleve ønsker vi at andre skal få ta del i, fordi det er det beste vi har!  Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi går på gatene - ikke for å bli elsket, men fordi vi er elsket. Gud stadfester sitt ord og vi ser jevnlig at mennesker opplever Guds kraft gjennom de forskjellige gavene Gud har gitt menigheten.