Loading...

 15:00 (Bønnemøte 14:30)
 Søndag
  Øvre Kråkenes 49

Hver søndag samles vi i Credokirken sine lokaler i Øvre Kråkenes 49. Vi starter med bønnemøte kl 14:30 før selve JesusFesten begynner kl 1500. Samlingen består i hovedsak av lovsang, forkynnelse, betjening og fellesskap. 

Vi bruker god tid på forbønn, og har stort fokus på helbredelse og å bli fylt av Den Hellige Ånd.  JF-kidz har et eget opplegg for barn fra 0-13 år. Følg med på forsiden vår og facebooksiden til JF for oppdatert informasjon om JesusFestene våre.

 19:00
 Tirsdag, Onsdag, Torsdag
  Der gruppen er

JesusFellesskapet har en rekke forskjellige JF-grupper som samles en gang i uken. En JF-gruppe er en fellesskapsgruppe på ca 5-10 personer som samles rundt en felles interesse. Det kan være alt fra bønn og samfunnsengasjement til friluftsliv og fysisk aktivitet. Se de ulike JF-gruppene her.

Målet med gruppene er at vi alle skal få oppleve velsignelsen av å være i et nært fellesskap med brødre og søstre i Guds familie.  Dersom du ønsker å være med i en JF-gruppe er det bare å ta kontakt med lederen av gruppen og melde din interesse.

 

 ...
  ...

I JesusFellesskapet har vi en konferanse på nyåret, og en på høsten. Vi henter da inn talere som kan utruste oss, inspirere oss og istandsette oss i Gudsliv, kall og tjeneste. Tema på konferansene vil variere, men de vil alltid kunne gjenspeiles i våre hovedverdier;  
Guds nærvær, overnaturlig kristenliv og misjon.

Informasjon om kommende konferanser vil komme ut både på Facebook,  og her på nettsiden. Sjekk gjerne innom fra tid til annen for å se hva vi har på gang.  Vår bønn er at du skal bli rikelig velsignet av å komme på en konferanse i Jesusfellesskapet, både du som er medlem i menigheten og du som er gjest!