Familiesamlinger

De første kristne kom sammen i hjemmene. Her spiste de sammen, brøt brødet og delte livet. Vi i Jesusfellesskapet har stor tro på disse mindre fellesskapene, hvor vi kommer enda nærmere og får delt livet på en helt annen måte enn på Jesusfestene. Dette er grunnen til at vi forrige semestert startet opp med familiesamlingene; dette er hvordan familie ser ut! Vi fortsetter å samles i de samme hjemmene som forrige semester, annen hver uke med oppstart i uke 3. 

Om du ikke allerede er med i en av familiegruppene, men ønsker det - eller kanskje vet om noen som kunne tenke seg å være med - ta kontakt med en av kontaktpersonene så fikser det seg veldig lett! Denne informasjonen finner du i skjemaet under.

Oversikt