JF lovsang

Lovsang og Guds nærvær er det mest verdifulle vi har som Guds menighet. Den kollektive tilbedelsen er kjempeviktig, at vi som Guds folk kan gi Gud ære sammen. Å få kjenne og oppleve at Han er tilstede, og ta imot Hans store kjærlighet er noe vi alle trenger. 

JF lovsang er lovsangsarbeidet i Jesusfellesskapet Bergen. Vi er en herlig gjeng lovsangsledere, musikere, sangere og lydteknikere, men fremfor alt er vi tilbedere. 

I tillegg til å lede lovsang på JesusFester møtes vi jevnlig for fellesskap og kulturbygging. Dersom du ønsker å tjenestegjøre i lovsangsteam i Jesusfellesskapet kan du ta kontakt med Ragnhild Zachariassen, eller noen andre av lovsangslederene i JF.