Nations Calling

Nations calling er Jesusfellesskapet sitt misjonsarbeid. Over en periode når vi reiste til ulike deler av Europa fikk vi stadig en opplevelse av at nasjonene lengtet etter frelse. Der hvor folk hadde glemt Gud var opplevelsen av at skapelsen fortsatt lengtet etter frelse og forløsningen. Ordet Jesus sa til de skriftlærde om hvis disse tier skal steinene rope ble også virkelig for oss når vi reiste i Europa. Jesus er nasjonenes håp og slik fikk vi navnet Nations calling.

Vi tror Gud vil at vi skal ha 70 fulltidsarbeidere for å nå Europa. Akkurat som Jesus sendte ut de 70 til alle byene og landsbyene i Israel, opplever vi at vi skal sende 70 mennesker til å drive pionerarbeidet for Jesus i Europa. 


HVORDAN VI ØNSKER Å GJØRE DETTE

Vi ønsker å være med å hjelpe menigheter som lengter etter et overnaturlig kristenliv, med tegn og under som bevis for at Guds rike er kommet nær. Vi vil komme inn for å tjene disse menighetene gjennom å trene, utruste og hjelpe dem til gjennombrudd på deres hjemsted. 

  • Vi drømmer om store helbredelseskampanjer over hele Europa
  • Vi vil drive barmhjertighetsarbeid blant nødlidende
  • Vi samles regelmessig og har bønn for Europa