Loading...

Lovsang og Guds nærvær er det mest verdifulle vi har som Guds menighet. Å få kjenne og oppleve at Han er tilstede, og ta imot Hans store kjærlighet er noe vi alle trenger. Vi trenger å feste blikket vårt på Gud, og oppleve at han er vår frelser på alle områder i livet.

JF lovsang er lovsangsarbeidet i Jesusfellesskapet Bergen. Vi er en herlig gjeng lovsangsledere, musikere, sangere og lydteknikere, men fremfor alt er vi tilbedere. For tiden er vi 30 mennesker fordelt på tre lovsangsteam, og vi leder lovsang på Jesusfester i

tillegg til at vi møtes en kveld i uken for fellesskap og kulturbygging. Dersom du ønsker å tjenestegjøre i lovsangsteam i Jesusfellesskapet kan du ta kontakt med Ragnhild Zachariassen, eller noen andre av lovsangslederene i JF.