Disippelgrupper

De første kristne kom sammen i hjemmene. Her spiste de sammen, brøt brødet og delte livet. Vi i Jesusfellesskapet har stor tro på disse mindre fellesskapene, hvor vi kommer enda nærmere og får delt livet på en helt annen måte enn på Jesusfestene.

I disippelgruppene bruker vi tid med hverandre, har måltid sammen og deler nattverd. Vi samles i forskjellige grupper på ulike dager i partallsuker. Ønsker du å bli med i en disippelgruppe, kan du ta kontakt på post@jesusfellesskapet.no.

Mer info kommer.