JF Kidz

Hver søndag har vi BarneFest for alle barn i alder 0-12 år. Vi begynner i Awakesalen kl 15:00 og er med på 2 lovsanger på møtet der inne før vi fortsetter festen med middagsservering og fellesskap i kaffeen. 

Etter det deler vi gruppen i to.  De yngste fra 0-3år leker fritt i lekekroken under foreldrenes oppsyn, vi håper å få til en enkel samlingsstund for dem etterhvert. 

De eldste barna, fra 4-12 går opp på JF kontoret for en samling med undervisning, betjening og disippelgjøring. Før de går opp og har aktiviteter i Bergen Kristne Grunnskole sin gymsal.  

JF Kidz varer til møtet for de voksne er ferdig, ca. kl 17:00. Det er veldig kjekt om foreldre vil være tilstede og delaktige.

Visjon

Vi i Jesus Fellesskapet ønsker at barna våre skal lære Gud å kjenne og være trygg på sin tro og sin relasjon med Jesus. Vi ønsker at barna skal ha et naturlig overnaturlig kristenliv fra de er små og vokse i vennskap med Jesus som bror og Gud som Pappa. Vi som er ledere i JF Kidz vil strebe etter å snekre sammen et opplegg av kreativitet og kvalitet, som skal fenge, trigge, trene og undervise barna i JFs visjoner: Guds nærvær, overnaturlig livsstil og å nå ut til de rundt oss og i Europa. Vi vil at alle barn skal glede seg til å komme på JesusFest og BarneFest, og kjenne seg sett og elsket.