Hvem er vi?

JesusFellesskapet har vokst ut av den vekkelsen Gud startet gjennom Veien Bibelskole Bergen for en del år tilbake. Det begynte med en menighetsplanting på Voss i 2007. I 2009 ble det også plantet menighet i Bergen. Siden den gang har vi gjennom menigheten og bibelskolen sett flere hundre mennesker frelst, flere tusen helbredelser og mirakler og enda flere liv fornyet og forvandlet av Den Hellige Ånd. I dag er menigheten i Bergen en storfamilie med godt over 100 medlemmer, og flere faste møtepunkter i løpet av uken. Vi har også startet et eget misjonsarbeid, Nations Calling, med en hovedbase i Lublin Polen. Våre verdier er Guds nærværovernaturlig kristenliv og misjon.


visjon

Vår visjon er at Jesusfellesskapet skal være en vekkelsesbevegelse med menigheter, bibelskole og misjonsarbeid. Vi har vår hovedbase i Bergen, og vil jobbe for å se evangeliets fremgang i hele Norge, norden og Europa. Vi vil være et sted som trener mennesker til å være vekkelsesbærere som influerer verden med Guds rike. Helbredelser, befrielser, tegn og under skal følge de som er med i Jesusfellesskapet. Vil vi sende ut misjonærer i Europa, og nå byer og nasjoner med evangeliet. Vi vil utruste og forfriske Guds menighet i Europa og plante nye menigheter der Gud kaller oss til det. Vårt kall: Jesaja 58:11-12  og Jesaja 61:4.


Guds nærvær

Vi tror mennesker er skapt for å kjenne Gud, og at det å kjenne Han er selve livet. Vi tror på en Gud som er nær og som hele tiden ønsker å være med oss fordi han elsker oss og liker oss. Det som kjennetegner oss som kristne er nettopp det at vi har fått erfare Guds kjærlighet, og at vi har en personlig relasjon til Jesus Kristus. Det er i Hans nærvær vi vokser som kristne og finner svaret på alle livets spørsmål. En av måtene vi kan elske Gud tilbake er å ære han for den han er, og å gi han rom i våre liv og i vår hverdag. Lovsang og tilbedelse er en fantastisk måte å uttrykke vår begeistring for Jesus - og han er trofast tilstede. I hans nærvær finner vi alltid kjærlighet, frihet, glede, fred og kraft.


Overnaturlig kristenliv

Kristenliv handler ikke om å gå på møte hver søndag. Det handler om å gi mennesker en smak av Guds kjærlighet og godhet. Det at Jesus er i oss gjør at vi begynner å reflektere den han er. Vi tror at når Jesus lærte sine disipler å be «skje din vilje på jorden så som i himmelen», så var det en bønn som Gud ville besvare for 2000 år siden og som han fremdeles vil besvare i dag. Vi tror at himmelen blir synlig på jorden gjennom tilgivelse, befrielse og ubetinget kjærlighet så vel som helbredelser, tegn og under. Overnaturlig kristenliv handler om at vi som mennesker er invitert til å leve etter Guds rikes standard der ingenting er umulig for Gud, og alt er mulig for den som tror.


Misjon

Evangeliet om Guds kjærlighet er de beste nyhetene denne verden har hørt, og det er nyheter som det virkelig er verdt å spre. Jesus har gitt oss oppdraget å forkynne evangeliet for hele skapelsen og å gjøre mennesker til disipler. Dette vil vi være med på. Vi tror vi er kalt til å nå byer og nasjoner med evangeliet, og at vi vil se en vekkelse som går over hele Norge, norden og Europa. Av alle kontinenter i verden er det Europa som per i dag har minst evangeliske menigheter. Vi opplever et spesielt kall til å se Europa komme tilbake til Gud.
«Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.» Vi tror det er tid for at Guds lys skal skinne på nytt over Europa.